Friday, May 7, 2010

Tìm thành viên tài trợ

Nhằm phục vụ cho kế hoạch hoạt động của trang Web lớp QTKDK04
- Mua và duy trì hàn năm tên miền chính thức (hiện tại đang sử dụng tên miền miễn phí)
- Cập nhật các thông tin mới nhất của các thành viên lớp
Rất mong các bạn quan tâm đến hoạt động, mong muốn phát triển trang web lớp QT04 hãy tham gia tài trợ ủng hộ 1 phần cho sự phát triển chung.
Các bạn tham gia tài trợ sẽ được miễn phí 1 banner quảng cáo (150x113)
Chi tiết các bạn liên hệ ĐT: 0934 737 727
Cám ơn các bạn đã tham gia tài trợ.